Helterejsen til virksomheder

Hvem kan bruge mig?
Din virksomhed, som arbejder mod ét mål, hvor hver enkelt medarbejder bidrager i fællesskab med hinanden med hver deres kompetencer og således udfylder en vigtig rolle i opnåelsen af virksomhedens kerneopgave.

Virksomheder, der indser og erkender; 

 • Det er medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og motivation, der skaber resultaterne og derfor gerne vil prioritere at give dem ekstra opmærksomhed og anerkendelse i hverdagen.
 • Der skal bringes udvikling og fornyelse til virksomheden, men hvad og hvordan kan det gøres?
 • Der er sket en forandring hos medarbejderne; de virker triste, demotiverede, udbrændte eller der er konstateret tiltagende sygefravær.
 • Der forestår en forandringsproces, som vil påvirke hele organisationen. Det er intentionen, at virksomheden ønsker at få flest mulige medarbejder helskindet med ”på toget” og derfor er der ønsker om at informere og involvere medarbejderne i den forestående proces.

Når I som virksomhed vælger at inddrage mig i forandringsprocesserne, kan jeg tilbyde.

 • En sparringspartner, med mangeårig erhvervserfaring på både medarbejder- og ledelsesniveau.
 • En mastercoach, som kender til livets vilkår i både med- og modgang, og som tør tage de svære samtaler.
 • En mastercoach, som kender til fortrolighed. Informationer bliver i det rum og med den jeg taler med. Hvis nogen skal inddrages, gør den enkelte det selv eller jeg deltager som facilitator.
 • En mastercoach, som arbejder loyalt for den opgave og det mål, som virksomheden og jeg har aftalt.

Hvad kan jeg bidrage med?
Inger med balancefigur 27.10.15 UgerløseMin mangeårige erfaring er, at forandringsprocesser tager tid, og at det ikke er tilstrækkeligt at inddrage konsulenter udefra, der bidrager med et par oplæg for hhv. lederteams og medarbejderne, udfører et quick-fix og derefter tror, at det hele kører. Min filosofi er, at det er vigtigt at være til stede i og med forandringsprocessen, og derfor tilbyder jeg et anderledes forløb.

Mit forløb starter med en samtale med lederteamet i virksomheden, som efterfølges af mit foredrag: ”Helterejsen og balancekunsten i forandringsprocesser” for lederteam såvel som for medarbejdere. Formålet med foredraget er, at alle får indsigt i, at forandringer gennemløber bestemte processer med hensyn til omfang og tid, og at det vil afhænge af medarbejdergruppen, og vil variere fra menneske til menneske.
Den enkelte medarbejder vil under foredraget få øje for, hvor han/hun selv er i sin nuværende ”helterejse”. Hvor er der ubalancer? Hvor er der uhensigtsmæssige mønstre og vaner? Hvor er styrkerne? Alt sammen med det mål, at både medarbejder og virksomhed finder ud af, hvor de enkelte medarbejderes mind-set befinder sig i den igangværende forandringsproces.

Som medarbejder sidder man måske med disse tanker:

 • Har jeg forstået, hvor rejsen går hen? (Kender jeg målet med forandringen)
 • Har jeg den rigtige bagage med mig på rejsen og er kufferten pakket rigtigt? (Mine kompetencer)
 • Har jeg det rigtige udstyr med? (Ski til skiferien og badetøj til solferien og ikke omvendt)
 • Har jeg købt billetten? (Kender jeg meningen med det vi skal?)
 • Er toget ved at køre? (Har jeg tid nok til at beslutte mig?)
 • Hvor sidder jeg i toget, forrest eller bagerst? (Sidder jeg og kigger fremad eller bagud)
 • Vil jeg med på denne rejse? (Eller vil jeg hellere noget helt andet?)
 • Kan jeg blive syg på rejsen? (Hvor slemt kan det blive, stress eller andet)
 • Og hvilke forbehold skal jeg tage? (Hvad og hvem skal jeg have til at hjælpe mig?)

Og yderligere mulige overvejelser for lederne:

 • Er hele holdet samlet på perronen, selvom gruppen står på forskellige steder på perronen?
 • Er alle med ombord? Har alle billetter?
 • Hvem sidder i forreste vogn og hvem i bagerste?
 • Hvem risikerer at tage et forkert eller andet tog?
 • Har jeg rejsebogen med? Er jeg guiden eller er jeg kun rejseleder?
 • Hvilke risici er der under rejsen?
 • Hvor skal vi hen? Er det et direkte tog eller skal vi skifte undervejs?

Dette er kun et uddrag af de overvejelser, som alle kunne have gjort sig tanker om.

Min fremgangsmåde og procedure vil være sådan:
I en travl hverdag er det ofte svært både at finde og bevare overblikket.
Her kommer jeg ind i billedet ved at coache virksomheden til at få overblik, blive klar, få talt om det, der kan og skal ske på turen.
Jeg har fra min egen ledelseserfaring oplevet, at lederne præsenteres for meget information undervejs i forarbejdet omkring et kommende projekt, og dermed er parate til implementering af nye tiltag. Medarbejderne får ofte mindre information, endda sent i forløbet og tæt på implementeringstidspunktet, og er dermed ikke en del af processen fra starten. Lederne har et forspring, men da det er ofte medarbejderne, der skal udføre opgaverne og tjene pengene hjem på bundlinjen, bliver det afgørende, at de inddrages tidligt i processen.

Min coaching-pakke består af:

 1. Jeg støtter, coacher og bistår lederteamet under planlægningen af det nye projekt.
 2. Jeg er med til at udrulle det nye projekt, hvor jeg med foredraget ”Helte- og forandringsrejsen” hjælper med at forberede medarbejderne til denne rejse. Medarbejderne bliver opmærksomme på, hvor de ser sig selv på rejsen, og hvordan de synes de balancerer og får snakket om det, der giver glæder, fokus og mening.
 3. Jeg indgår som job- og kompetenceafklaringscoach i en efterfølgende aftalt periode f.eks. 1 år
Forløbet kunne se sådan ud:
 • 1. måned – jeg kommer 1 dag om ugen til aftalte coachsamtaler med ledere og/eller medarbejdere.
 • 2.+3.+4. måned – jeg kommer 1 dag hver 14. dag – følger op på samtaler, forløb osv.
 • 5.-12. måned – jeg kommer 1 dag om måneden – følger op på samtaler, forløb osv.

Målet med forløbet og samtalen skal være at beslutte, at det rigtige hold er sat og at den enkelte kender projektets retning og mening og at de VIL og KAN være med. Hvis de ikke ønsker at være en del at holdet, vil vi arbejde målrettet for en god og værdig outplacement-ordning, som både virksomhed og medarbejder er tilfredse med.
Efter min opfattelse er den største og bedste omtale en virksomhed kan få, at behandle sine medarbejdere med respekt og anerkendelse, både når de tiltræder og når de forlader virksomheden.

Priser:

Vi aftaler forløbet for coachingen og det første møde med virksomheden er uden beregning.

Jeg tilbyder:
 1. Foredrag om Helterejsen og balancekunsten i livets mange forandring. (2-3 timer)
  En perspektivering i hvordan forandringer påvirker os mennesker og hvordan processen i os foregår, hvordan vi tager hinanden i hånden og kommer styrket igennem. Hvad vi skal være opmærksom på undervejs og hvordan man tager styring i sit eget liv.
 2. Foredrag om Helterejsen og balancekunsten i livets mange forandringer (punkt 1) + samtale med virksomhedens ledelse. (1 dag)
  Jeg hjælper og understøtter ledergruppen med at facilitere den/de kommende forandringer. Hjælper ledergruppen med at få opmærksomhed på, hvordan budskabet kommer ud til medarbejderne.
 3. Den fulde pakkeløsning: Foredrag (punkt 1+2) + fortløbende proces i virksomheden. (½ til 1 år)
  Se under ”min pakke-løsning består af” og ”Forløbet kan se sådan ud”.
 4. 1 til 1 samtaler med medarbejdere:
  Kompetenceafklaring, begyndende stress-symptomer, krisehåndtering.

Foredraget “Helterejsen” alene; 6.000 kr. + moms (for virksomheder).

Kontakt mig på email: kontakt@ingerpetri.dk på mobil 61760657 eller lad os mødes omkring netop jeres behov, så vi finder den rigtige pakke og pris for jer.


Mentorordninger →