Få mod og vilje til at ændre dit liv via dialog

– brug hinanden til at håndtere livskriser

Gruppeforløb for stressramte og psykisk sårbare

Det kræver kraft og viljestyrke at opløse en konflikt og komme om på den anden side af en livskrise. Du skal kunne tilgive dig selv, tilgive andre og løsne op for hele skyldsspørgsmålet. En løsning er at bruge grupper, hvor der kan ske noget magisk, opløsende og forløsende.

Det er en rigtig hård proces for alle at finde frem til en anden drivkraft i livet end den, der dominerer og styrer, når vi er i krise. Men det tærer ligeså meget psykisk på os mennesker at leve i vores livskriser. Mange bliver sorgfulde, tungsindige og bitre og begynder at isolere sig fra omverdenen.

Men der er en vej igennem, og der er lys på den anden side, hvis man får den rette hjælp til at se den. Det kræver mod og vilje at tage den drastiske beslutning at ændre på sin egen livssituation.

Gruppeforløb skaber forløsning

Gennem mit virke som coach har jeg erfaret, at når vi hører andres fortællinger, så får vi nye vinkler på vores egen situation. Pludselig kan vi dele med og sammenligne os med andre i stedet for at gå alene med vores problem og gruble over det og grave os ned.

Ved at høre andre fortælle, kan vi opleve, at en anden måske har det værre. Midt i det kan ens egen historie blive nemmere at overkomme og pludselig kan man se, at det er muligt at gøre noget ved sig selv. For når vi hører andres problemstillinger, så ser vi mere tydeligt, at vores livskriser har forskellige styrker og sværhedsgrader.

Derfor afholder jeg løbende gruppeforløb i samarbejde med blandt andet kirker, virksomheder, organisationer og foreninger.

AKTUELT

2 nye gruppeforløb

Få mindre stress og mere overskud i hverdagen

I januar 2019 opstarter jeg 2 gruppeforløb for hhv. mænd og kvinder i stresshåndtering og -forebyggelse i samarbejde med Ugerløse Kirke.

Disse forløb bliver skudt i gang af et fælles foredrag tirsdag den 29. januar kl. 18:30-21:00.

Du får inspiration, læring, træning, redskaber, indsigt og konkrete værktøjer til et liv med mindre stress og mere overskud, ro og balance.

Herefter følger gruppemøderne, hvor vi går tættere på teorier og værktøjer og på hver deltagers eksakte situation.

Mandeholdet mødes følgende onsdage kl. 18:30-21:00: Den 6. feb., den 27. feb., den 27. mar., den 24. apr. og den 29. maj.

Kvindeholdet mødes følgende onsdage kl. 18:30-21:00: Den 20. feb., den 6. mar., den 3. apr., den 1. maj og den 4. juni (tirsdag)

Hele forløbet afrundes med en særgudstjeneste og fælles spisning den 12. juni 2019 kl. 18:30-21:00.

Tilmeld dig hos mig  på mobil 6176 0657 eller mail kontakt@ingerpetri.dk.

Du skal have mod på at arbejde med dig selv sammen med andre

For at få gruppeforløb til at fungere er det vigtigt, at du er så frisk, at du er i stand til at arbejde med dig selv. Desuden skal du have lyst til og mod på at dele din situation på godt og ondt med andre i trygge og fortrolige omgivelser.

Er du interesseret i et gruppeforløb i din forening eller virksomhed?

Så er du meget velkommen til at kontakte mig på e-mail: kontakt@ingerpetri.dk eller mobil 61760657. Jeg kan sammensætte et forløb, der ligner ovenstående eller vi kan sætte det sammen, så det lige præcist lever op til dine behov og ønsker.