Udvikl din virksomhed og få tilfredse medarbejdere

kom i mål med visioner og projekter sammen med alle ansatte

Erhvervscoaching af både ledere og medarbejdere

Erhvervscoaching handler om, at du som leder bliver i stand til at sætte den rigtige kurs for din virksomhed, og at alle medarbejdere kommer med på rejsen og fortsat får energi af at gå på arbejde. I min coaching kombinerer jeg forretningsforståelse med min indsigt i mennesker og de udfordringer/ livskriser, de står over.

Helterejsen er her helt central, idet både ledere og medarbejdere har brug for at kunne navigere og komme styrket igennem alle arbejdsmæssige forandringsprocesser.

Udvikl din virksomhed og få tilfredse medarbejdere

kom i mål med visioner og projekter sammen med alle ansatte

Erhvervscoaching af både ledere og medarbejdere

Erhvervscoaching handler om, at du som leder bliver i stand til at sætte den rigtige kurs for din virksomhed, og at alle medarbejdere kommer med på rejsen og fortsat får energi af at gå på arbejde. I min coaching kombinerer jeg forretningsforståelse med min indsigt i mennesker og de udfordringer/ livskriser, de står over.

Helterejsen er her helt central, idet både ledere og medarbejdere har brug for at kunne navigere og komme styrket igennem alle arbejdsmæssige forandringsprocesser.

Min erhvervscoaching er relevant når:

 • Du som virksomhedsleder vil udvikle/ forny din virksomhed men er i tvivl om hvordan du sætter den rette kurs.
 • Din virksomhed vækster og du oplever, at du mangler viden om og ressourcer til at holde medarbejdersamtaler.
 • Din virksomhed står foran en forandringsproces og har brug for hjælp og værktøjer til at få involveret medarbejderne i den forestående proces.
 • Du ønsker at fremme trivsel, arbejdsglæde og motivation på din arbejdsplads og derigennem skabe fremskridt og resultater.

  Jeg coacher på alle typer virksomheder lige fra håndværksmestre med et stigende antal ansatte til virksomheder i den finansielle sektor.

Et effektivt forløb på din virksomhed

Forandringsprocesser tager tid, før de er en fuldt forankret del af forretningsstrategien og giver engagement og trivsel hos ansatte og ledere. Med mangeårig erfaring som sparringspartner og erhvervscoach på både medarbejder- og ledelsesniveau ved jeg, at et quick-fix ikke er nok. Min filosofi er derfor, at det er vigtigt at være til stede under hele processen, så alle bakker op om virksomhedens nye kurs.

Jeg møder ledere, som har prioriteret at give medarbejderne ekstra opmærksomhed og anerkendelse i hverdagen, og virksomheder med medarbejdere, der virker triste, demotiverede, udbrændte eller hvor sygefraværet er stigende.

Jeg tilbyder at facilitere og coache gennem længerevarende forløb med tre trin. Du kan vælge alle tre trin, et enkelt eller to:
Z

FØRSTE TRIN: STYRK DIN ROLLE SOM LEDER

For at lykkes som leder er det vigtigt, at du både er i stand til at skabe resultater og få dine medarbejdere til at bakke op omkring dit lederskab. Afklarede ledere med en indre ro får også den personlige autenticitet omkring sig, som skaber succes og nedbryder barrierer og negative mønstre.

Derfor starter mine forløb med en dybdegående samtale med virksomhedsejeren. Dernæst samme personlige samtaler med den administrative ledergruppe og til sidst alle medarbejderne. Disse samtaler kan udvikle sig til egentlige sparringsforløb, hvor hver enkelt leder får et fortroligt samtalerum med mulighed for at lufte og vende tanker og tale om det, der fungerer og det, der er svært.

Jeg hjælper og understøtter lederne med at facilitere de kommende forandringer ved at guide og sætte fokus på, hvordan budskabet kommer ud til medarbejderne. Jeg hjælper også med at få det formildet til medarbejderne – via eftermiddags- eller aftenmøder med hele medarbejdergruppen.

Z

ANDEN TRIN: GÅ FRA ’FRA OFFER TIL HELT’

Efter de personlige samtaler anbefaler jeg at bruge mit foredrag ‘Fra offer til helt’ om helterejsen og at finde balancekunsten i alle (arbejds)livets forandringsprocesser.

Formålet med foredraget er at give alle indsigt i hvordan forandringer gennemløber bestemte processer med hensyn til omfang og tid, og at det er forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvordan de påvirkes af forestående forandringer.

Med foredraget perspektiverer jeg til, hvordan forandringer påvirker os som mennesker og hvordan vi kan tage hinanden i hånden og komme styrket igennem. Alt sammen med det mål at finde ud af, hvor de enkelte medarbejderes mind-set befinder sig i den igangværende forandringsproces.

Dette er for ledelsen såvel som alle medarbejdere og kan tilrettelægges som et 2 timers foredrag eller ½ dags workshop.

Z

TREDJE TRIN: INDDRAG MEDARBEJDERNE OG FREM TRIVSEL OG ARBEDSGLÆDE

Mange virksomheder, som vækster i forhold til antal medarbejdere, mangler viden om personlig trivsel og medarbejderudvikling. Ofte ser jeg et mismatch mellem den viden, ledergruppen har, og den viden, der når ud til medarbejderne. Ledelsen er med hele vejen i gennem et projekt (lige fra udvikling af de første ideer), men medarbejderne bliver først inddraget sent i forløbet og ofte først, når alt er besluttet. Dette kan skabe frustration i medarbejdergruppen og blive et problem, da det er de ansatte, der skal udføre opgaverne.

Løsningen er at integrere, involvere og informere alle langt tidligere. Videndeling om kursen er altafgørende, og derfor tilbyder jeg en fortløbende proces i virksomheder, som skal igennem en større forandringsproces eller lignende.

I en travl hverdag er det ofte svært både at finde og bevare overblikket. Her kan jeg som personlig erhvervscoach hjælpe både ledelse og medarbejdere med at få overblik, blive klar og få talt om det, der skal ske undervejs.

Jeg tilbyder afklaring og personlig coaching via:

 • 1 til 1 samtaler med medarbejdere.
  Dette er fortrolige samtaler, hvor man kan få luft for sine følelser, ambitioner og ønsker uden dom, frygt eller andet.
 • 1 til 1 samtaler med ledere.
  Her får vi drøftet tankemylderet, kigget på mønstre og jeg stiller de spørgsmål, der kan bryde med uhensigtsmæssige vaner. Jeg støtter, coacher og bistår hver leder under planlægningen af nye projekter eller med at øge arbejdsglæden hos alle.

Et fortroligt samtalerum

Fortrolighed er en selvfølge og informationer bliver i det rum og med den, jeg taler med. Hvis nogen skal inddrages, gør den enkelte det selv, eller jeg deltager som facilitator. Jeg arbejder loyalt for den opgave og det mål, som virksomheden og jeg har aftalt.

Få erhvervscoaching på din virksomhed

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis din virksomhed har brug for hjælp eller støtte til at komme igennem forandringsprocesser.

Kontakt mig på e-mail: kontakt@ingerpetri.dk på mobil 61760657 eller lad os mødes omkring netop dine behov, så vi finder den rigtige pakke og pris til din virkosmhed.

Det første møde på din virksomhed er uden beregning.